Apple ออกอัพเดต iOS 17.3.1 แก้ Bug การพิมพ์ตัวอักษรซ้อนทับ

วันนี้ Apple ออกอัพเดต iOS 17.3.1 (build 21D61) ระบบปฏิบัติการใน iPhone และ iPadOS 17.3.1 สำหรับ iPad โดยอัพเดตนี้ระบุว่า แก้ไขบั๊กที่ตัวอักษรอาจซ้อนทับ หรือซ้ำขณะพิมพ์ป้อนข้อมูล โดยไม่ได้ระบุว่ามีการแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยหรือบั๊กอื่นเพิ่มเติม

ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถอัพเดตแบบ OTA ได้เลย โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) > ทั่วไป (General) > รายการอัพเดทซอฟต์แวร์ (Software Update)

Apple ออกอัพเดต iOS 17.3.1 แก้ Bug การพิมพ์ตัวอักษรซ้อนทับ

iPhone รุ่นที่รองรับ iOS 17.3.1

 • iPhone 15
 • iPhone 15 Plus
 • iPhone 15 Pro
 • iPhone 15 Pro Max
 • iPhone 14
 • iPhone 14 Plus
 • iPhone 14 Pro
 • iPhone 14 Pro Max
 • iPhone 13
 • iPhone 13 mini
 • iPhone 13 Pro
 • iPhone 13 Pro Max
 • iPhone 12
 • iPhone 12 mini
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 11
 • iPhone 11 Pro
 • iPhone 11 Pro Max
 • iPhone XS
 • iPhone XS Max
 • iPhone XR
 • iPhone SE รุ่นที่ 2
 • iPhone SE รุ่นที่ 3

iOS 17.3.1 มีอะไรใหม่

นอกจากนี้ Apple ยังออกอัพเดตระบบปฏิบัติการอื่นด้วยเช่นกันได้แก่ watchOS 10.3.1 สำหรับ Apple Watch ที่ระบุว่าแก้ไขบั๊กทั่วไป และ macOS Sonoma‌‌ 14.3‌.1 ที่บอกว่าแก้ไขบั๊กขณะพิมพ์ตัวอักษรเช่นกั พร้อมกันนี้ Apple ประกาศจะออกอัพเดตใหญ่ iOS 17.4 ในเดือนมีนาคม ที่รองรับกฎหมาย DMA ของกลุ่มประเทศ EU