ครม.ไฟเขียว สงกรานต์ 2567 หยุดยาว 5 วัน 12-16 เมษายน

อัพเดทข่าวกับ ใช่เลยดอทคอม ครม. ไฟเขียว เห็นชอบให้วันที่ 12 เมษายน 2567 วันหยุดราชการเพิ่ม ส่งผลให้เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ได้หยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่ 12 – 16 เม.ย. 2567

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 ก.พ. 2567 มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เนื่องด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง ประชาชนจำนวนมากจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้การจราจรเกิดความหนาแน่นและติดขัด

ครม.ไฟเขียว สงกรานต์ 2567 หยุดยาว 5 วัน 12-16 เมษายน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการกระจายตัวและความคล่องตัวในการเดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว ภาคบริการ และเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นควรกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษจำนวน 1 วัน

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน จะทำให้มีวันหยุดราชการติดต่อกัน รวม 5 วัน (วันศุกร์ที่ 12 เม.ย. – วันอังคารที่ 16 เม.ย. 67)